ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 1 )
10.00%
ไฟฟ้า ( 1 )
10.00%
ประปา ( 6 )
60.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 2 )
20.00%